Reset

Tjenester

Elektroinstallasjon

Alle våre elektrikere er faglærte. Vi tilbyr løsningsorienterte og fleksible elektrikere til å utføre elektro installasjoner på maritime installasjoner. Våre elektrikere har mer enn 20 års erfaring fra nyinstallasjon i offshore fartøy, innenlands ferger og spesialfartøy.

Rådgivning & Konsulenttjenester

Vi tilbyr rådgivning og konsulenttjenester til elektriske installasjoner på maritime installasjoner.

Produksjonsledelse

Vi har lang erfaring med å lede elektrikere til å installere elektriske installasjoner på nybygg og oppgradering av elektriske anlegg på eldre fartøy. 

Ingeniørtjenester

Vi tilbyr tegninger og annen dokumentasjon til nye og eldre elektriske anlegg. 


Service & Vedlikehold

Vi tilbyr service og vedlikehold på elektriske installasjoner i maritime fartøy for å forebygge skader på materiell og personell. 

Feilsøking & reparasjon

Våre elektrikere har lang erfaring med både utdaterte elektriske løsninger, til det siste som er på markedet. Vi tilbyr feilsøking, reparasjon og erstatning av elektriske utstyr på maritime installasjoner.

Copyright © All Rights Reserved